tình cờ thôi ta là áng mây, tình cờ thôi ta là cánh chim,..

Writing