Nguyên lí YAGNI

YAGNI là gì?
You Ain’t Gonna Need it => Rồi bạn cũng sẽ bỏ nó mà thôi

YAGNI là một trong những nguyên tắc của eXtreme Programming (XP) “Làm những điều đơn giản nhất mà hiệu quả”.
YAGNI đơn giản là: chỉ làm những thứ mà bạn thật sự cần chúng, đừng bao giờ làm những thứ mà bạn nghĩ là trong tương lai sẽ cần đến chúng.

Trong lập trình, đôi khi chúng ta hay nghĩ rồi sẽ có lúc cần những tính năng này, nên làm trước phòng khi dùng đến. Điều này không phải là một suy nghĩ đúng đắn, bởi vì: thứ nhất, làm lãng phí thời gian để thực hiện những tính năng chưa cần thiết, hơn nữa, yêu cầu của tính năng đó trong tương lai không chắc sẽ không thay đổi, hoặc sẽ không cần đến nó.

Vì vậy, đừng làm khi chưa cần thiết.

yagni_example


Xem thêm: Nguyên lí KISS


comment: